Duikers spotten dieren in Amsterdamse grachten

Duikers spotten dieren in Amsterdamse grachten

Welke gevolgen heeft het vaarverbod in de grachten van Amsterdam voor het onderwaterleven gehad? Twaalf duikers doken afgelopen zaterdag de grachten van de hoofdstad in om dat in beeld te brengen. En, wat bleek: het onderwaterleven is verbeterd.

Door de coronamaatregelen is er de afgelopen weken minder in de Amsterdamse grachten gevaren dan normaal. Sinds begin april lagen de rondvaartboten stil en waren de grachten verboden terrein voor de pleziervaart. Hierdoor werd het water helderder omdat er minder slib opwervelde. Dit leidde er toe dat er meer waterplanten gingen groeien, wat een plek biedt voor vissen, krabben en onderwaterinsecten.

Initiatiefnemer Jeroen van Herk vertelt dat het nog niet eerder is gebeurd dat zo’n grote groep duikers, op drie verschillende plekken in de Amsterdam, de onderwaternatuur in de grachten heeft onderzocht. “Door corona is er twee maanden niet gevaren, waardoor een hele andere situatie voor de onderwaternatuur ontstaat. Daarom is het zo interessant om dit nu te bekijken.” Aanleiding was een artikel in het Parool over de toegenomen waterkwaliteit en plantengroei. Deze namen toe na het vaarverbod door de coronamaatregelen. 

Waterkwaliteit

“Het is normaal gesproken niet toegestaan om te duiken in de grachten. Daarom was dit echt een unieke ervaring”, vertelt duiker Paul Vingerhoets. Veel mensen denken dat er in de Amsterdamse grachten alleen maar wegroestende fietsen, plastic tasjes, ander afval en koelkasten liggen. Dat is niet zo, stelt de duiker, die op alle drie de onderzochte locaties (de Amstelsluizen, de voormalige haven van het Marineterrein en de Ringvaart) een aantal kleine krabbetjes, zoetwaterkreeften en vissen voorbij zag zwemmen.

Op verschillende plekken zagen de duikers kleine gaten in de kademuur, waar de dieren zich steeds ophoopten. Dat komt volgens stadsecoloog, Geert Timmermans doordat de waterkwaliteit beter is dan vroeger. “Dit heeft te maken met het feit dat het riool niet meer in de grachten wordt geloosd. Daarnaast  zijn de grachten nu beter verbonden met andere wateren zoals de Amstel en het IJ, waardoor ze bezoek krijgen van steeds meer soorten vis.”

Herstel

Deze periode van rust van twee tot drie maanden heeft de onderwaternatuur in Amsterdam dus goed gedaan. In deze periode is twee keer zoveel licht op de bodem van de Amsterdamse grachten terecht is gekomen. Dat zorgt voor een uniek herstel van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Waterplanten kunnen door het heldere water meer groeien en bieden een plek aan vissen, krabben en onderwaterinsecten. 

De komende tijd zal het aantal bootjes op de grachten weer toenemen. Daarvoor moeten, volgens Van Herk, maatregelen worden genomen. “Om de onderwaternatuur in Amsterdam echt vooruit te helpen is van belang dat er voldoende rustige, ondiepe plekken met structuur komen. Bijvoorbeeld in doodlopende grachten. We zullen de komende tijd gaan zien hoe de natuur zich verder hersteld.” 

De duikers van de Nederlandse Onderwatersport Bond hebben zichzelf in ieder geval aangemeld om de volgende keer opnieuw de grachten in te mogen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Volg ons