Droogte: raakt ons drinkwater op?

Droogte: raakt ons drinkwater op?

Wie niet van hitte houdt, krijgt het zwaar deze zomer. Meteorologen verwachten dat juni en augustus kurkdroog en snikheet kunnen worden. Volgens weerman Rico Schröder is er zelfs kans op meerdere hittegolven. “We moeten deze zomer rekening houden met droogte en tropische temperaturen.”

Het contrast kon haast niet groter. Terwijl we in het kletsnatte februari te kampen hadden met vele stormen, is er sinds half maart nagenoeg geen druppel regen meer gevallen. Hoe lang een periode van droog en zonnig weer duurt, is gebaseerd op toeval volgens weerman Rico Schröder. “Vaak zie je dat een bepaalde weersituatie lang kan aanhouden. Dit jaar zijn hogedrukgebieden zeer bepalend voor ons weer.” De straalstroom (wind op 10 kilometerhoogte, die bepalend is voor het ontstaan van lagedrukgebieden) is volgens Schröder voornamelijk gericht op het zuiden van Europa.

Droogte: raakt ons drinkwater op?

Hogedrukgebieden

“In onze streken liggen voortdurend hogedrukgebieden en die houden regengebieden op afstand.” De zon maakt daardoor overuren volgens Schröder. Die hogedrukgebieden bestrijken vaker een groot deel van een continent en kunnen lang aanhouden. Dit zagen we ook gebeuren in de zomer van 2018, toen had bijna elk Europees land last van droogte.

Wat is droogte?

Het warme weer en het gebrek aan neerslag zorgen er momenteel voor dat de droogte verder toeneemt. Maar wat is droogte? Klimatoloog Rob Sluijter zegt dat er sprake is van droogte wanneer er meer water verdwijnt dan dat er valt. “Na een weekje zonnig, warm weer wordt het gras al geel. Het is droog. Duurt die periode met warm weer nog veel langer, kan bijvoorbeeld het grondwaterpeil gaan dalen. Dan is er sprake van droogte. Hoe langer die periode duurt, hoe groter de problemen zullen worden.” De gevolgen van droogte zijn onder andere een tekort aan oppervlaktewater, daling van het grondpeil, afname van de waterkwaliteit en uitdroging van de kades. Als de droogte lang aanhoudt, gaat ook de watervoorraad van de drinkwaterbedrijven achteruit.

Droogte is dus een proces dat langer moet spelen, voordat erover gesproken kan worden.  Dat betekent ook dat de droogte niet zomaar verdwijnt. Neem het eerder genoemde voorbeeld van Sluijter. Na een paar flinke regenbuien kan het gele gras weer groen worden, maar de grondwaterstand gaat daardoor nog niet meteen omhoog. Er is dan, ondanks een paar flinke regenbuien, nog steeds sprake van droogte.

Spaarzaam

Ondanks dat het aantrekkelijk is om met het warme weer een zwembad in de tuin te zetten, is het volgens het waterschap Rivierenland verstandig extra spaarzaam te zijn met water. In een XL-Familiezwembad van Kruidvat gaat ongeveer 2.338 liter water. Het waterschap probeert daarom zoveel mogelijk water via de sloten aan te voeren voor de beregening van fruit en gewassen. “Maar het kan gebeuren dat daar te weinig water beschikbaar voor is. Soms moeten we dan accepteren dat het even niet anders is en dat er een aantal sloten droogvallen.”

Droogte: raakt ons drinkwater op?

Oplossing

Een eenvoudige oplossing tegen de droogte ligt niet voor het oprapen. In de Achterhoek, waar ze te maken hebben met de grootste droogte in 45 jaar, heeft Waterschap Vallei en Veluwe onlangs voor onbepaalde tijd een sproeiverbod afgekondigd. Deze maatregel is genomen om de grondwatervoorraad in het gebied te beschermen. Daarom mogen boeren op de Veluwe geen oppervlaktewater onttrekken. 

Extra maatregelen

In het AD vertelt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen dat waterschappen en andere specialisten er alles aan doen om te onderzoeken of de ‘pieken van droogte’ op te vangen zijn. Van het beter vasthouden van regenwater, tot het verplaatsen van agrarische bedrijven of waterslurpende gewassen. Er kan misschien ook op andere momenten worden geoogst. Het langer en beter vasthouden van water doen waterschappen al beter volgens Alblas: “Dat is anders dan jaren geleden, toen we vooral bezig waren met het afvoeren van overtollig water.” 

Daarvoor moeten wel extra maatregelen worden genomen. Waterschap Rivierenland kijkt naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en het daar vervolgens zolang mogelijk vast te houden. Zo hebben zij aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om spaarzaam te schutten in de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem. Ook plaatst het waterschap extra pompen bij Genderen. Op de Bergsche Maas is het rivierpeil volgens het waterschap op dit moment laag en met de oostenwind blijft ook de vloed vanuit zee beperkt. “We proberen het aanwezige water zo goed mogelijk over het gebied te verdelen, zodat we zolang mogelijk kunnen voldoen aan de vraag naar water.”

Drinkwater

Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over drinkwater, want volgens Jane Alblas is er in Nederland daarvan genoeg van. Alleen is ze, net als waterschap Rivierenland, van mening dat particulieren zuiniger moeten omgaan met water. Verschillende waterschappen geven subsidies aan burgers die maatregelen nemen tegen droogte, hitte en wateroverlast. Dat kan bijvoorbeeld al door een regenton te plaatsen of een regenwatervijver aan te leggen in de tuin. 

One thought on “Droogte: raakt ons drinkwater op?

  1. Reply
    Corrie
    08/06/2020 at 14:15

    Waarom wordt er dan opgeroepen geen zwembadjes te vullen? Dat doen we toch ook met drinkwater?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Volg ons