Dossier Groen: natuur neemt de ruimte

Dossier Groen: natuur neemt de ruimte

Nederland groeit. Het aantal inwoners is de laatste jaren fors gestegen, er wonen nu meer dan 17,4 miljoen mensen in ons land. Vanaf volgende week gaan wij van Startpunt bekijken welke gevolgen dit heeft voor de natuur in de toekomst. We beginnen bij de sector die de meeste ruimte inneemt: de land- en tuinbouw. 

Landbouwgrond beslaat twee derde van al het Nederlandse landoppervlak. Door verstedelijking neemt dit al jaren langzaam af. Waar er in 1980 nog meer dan 20 miljoen hectare aan agrarische grond was in Nederland, daalde dat naar zo’n 17,7 miljoen hectare in 2018.

Voornamelijk door bebouwing, aanleg van bijvoorbeeld windparken en natuurgrond. Akkers moeten plaatsmaken voor nieuwbouwwijken, snelwegen en bossen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het logisch dat de druk op de landbouw toeneemt, omdat die de meeste ruimte heeft op het moment. 

Tekst loopt door onder de tabel. (Klik op de drie puntjes voor fullscreen)

Klimaatdoelen

Het is belangrijk dat de natuur in Nederland wordt behouden. Akkerbouw, gewassen, bomen en al het andere groen in ons landschap leggen CO2 vast. Dit helpt bij het voorkomen van klimaatverandering.  Bovendien gebruiken we de landbouw natuurlijk om voedsel te produceren en is het ook om die reden belangrijk dat het op een goede manier behouden wordt.

Om in 2030 de klimaatdoelen te halen, zoals in het Klimaatakkoord beschreven, zal de landbouwsector toch grond in moeten leveren. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research (WUR). In de studie worden verschillende scenario’s bedacht, die laten zien hoe we in Nederland de ruimte kunnen inrichten met het oog op de economische, ecologische én maatschappelijke gevolgen daarvan.

De huidige situatie qua landgebruik in de landbouw is niet vol te houden als we aan alle milieu- en klimaatregels willen voldoen, zegt Roel Jongeneel, één van de onderzoekers. Hij erkent ook de krimp van landbouwareaal.

In de meeste scenario’s zal een krimp van de veestapel plaatsvinden. De voorspelling is dat dit onoverkoombaar is als Nederland de klimaatdoelen wil halen. Er is veel uitstoot van broeikasgassen en de bestrijding is ook steeds vaker een belangrijk onderwerp, zo bleek ook vorig jaar in de discussie rondom stikstof en boeren.

Natuurontwikkeling

Er is veel aandacht voor de ruimtelijke omgeving en de indeling daarvan. Vorig jaar kwam er uit een enquête van Natuurmonumenten naar voren dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de verstedelijking. Het aantal inwoners groeit snel, maar het oppervlak van Nederland niet. Daarom is het niet gek dat aanleg van natuur en bossen vaak genoemd wordt tegen de verstening van het landschap.

In ons land is er genoeg vruchtbare grond te vinden om voedsel te verbouwen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat landbouwgrond moet wijken voor bijvoorbeeld bossen. Natuurontwikkeling claimt het grootste gebied. Uit het Klimaatakkoord blijkt ook dat hier de focus op ligt. Dat betekent dat die manier van ruimtegebruik het meest effectief zal zijn om de klimaatdoelen te behalen.

Wil je weten hoeveel huizen, wegen en mensen Nederland nog aan kan voordat er geen plek meer is voor groen? Volg Startpunt dan volgende week om niets te missen over dit dossier.

Lees hieronder verder over de Nederlandse natuurgebieden in het tweede deel van Dossier Groen:

2 thoughts on “Dossier Groen: natuur neemt de ruimte

 1. Reply
  Dossier Groen: 19 miljoen op weinig m2 — Startpunt
  13/06/2020 at 16:09

  […] zegt hij. Dat natuur moet wijken voor wonen, ziet hij niet gebeuren. In dit artikel legden wij al uit dat juist de land- en tuinbouw in de toekomst plaats gaan […]

 2. Reply
  Dossier Groen: bevolkingsgroei en gevolgen voor starters — Startpunt
  14/06/2020 at 17:36

  […] dit artikel legden wij ook al uit dat juist de land- en tuinbouw in de toekomst plaats maken voor […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Volg ons