Yoghurt Barn is wit en groen

Yoghurt Barn is sinds de 50e Earth Day de eerste Nederlandse onderneming die ‘klimaatpositief’ onderneemt. Dat betekent concreet dat er méér broeikasgassen worden opgeslagen dan er worden uitgestoten. Daarmee draagt iedere gast van de Yoghurt Barn bij aan een beter klimaat.

Read More

Volg ons